Leverings- og lejebetingelser for TommyTelt.

Nedenstående leverings- og lejebetingelser gælder for alle leverancer fra TommyTelt (samt fra Nobody, Cimbrer serviceudlejning og Aalborg Serviceudlejning) i forbindelse med udlejning af telte, jukebokse, karaoke, service m.v. Ved leje hos TommyTelt fremsendes ordrebekræftelse med alle relevante kundeoplysninger samt oplysninger om produkt, lejedato, leveringssted mv.

1.  Priser:

 • Alle priser er 25 % moms og i danske kroner, hvor intet andet nævnes.
 • Alle ordre tillægges miljø og emballage tillæg på 49kr.
 • Gebyr ved fakturering via EAN er 100,00 kr.
 • Priserne er kun gældende inden for Danmarks grænser, eksklusive Færøerne og Grønland.
 • Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende
 • Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer, samt

2.  Generelle lejebetingelser:

 • Lejer har pligt til at tjekke leverancen for fejl og mangler, samt afprøve evt. elektriske apparater, ved leveringen.
 • Ved fejl eller mangler kontaktes TommyTelt på vagttelefon 70228388.
 • Reklamationer efter brugsdato godtages ikke.
 • Der er ikke indgået en bindende lejeaftale med TommyTelt, før kunden har modtaget en ordrebekræftelse fra
 • Er andet ikke aftalt gælder lejeperioden kun brug én gang. Hvis der er behov for yderligere anvendelse af det lejede, afgives
 • De lejede ting må ikke udlejes / udlånes til 3.part.
 • Det er ikke tilladt at bruge tape, lim eller lign. på hoppeborge eller telte. Afrensning vil ske for lejers regning.
 • Kunden har ansvaret for det lejede i hele lejeperioden og leverer altid de lejede produkter tilbage i samme stand som de Behandl derfor altid de lejede produkter, som var det dine egne.
 • Udlån til tredjepart er ikke
 • Ændringer i bestillinger omkring konfirmationstiden, skal ske senest 30 dage før Ellers er det 10 dage inden brugsdatoen.
 • TommyTelt skal altid gøres bekendt med vanskelige leveringsforhold så som: trapper, lang gåafstand fra bil, træer TommyTelt skal også have besked, hvis vejen er uegnet til lastbil.
 • Afhentning af varer skal ske i lukket trailer, bil eller varevogn. Vi forbeholder os ret til at afvise åbne trailere. Dog må hoppeborge, og gulv fragtes på åbne trailere.
 • Ved afhentning af materiel på vores lager, skal al materiel være forsvarligt fastspændt i
 • Uåbnede gasflasker tages retur. Hvis TommyTelt står for levering og afhentning, refunderes 1 gasflaske til fuld pris, resten vil blive refunderet med 80% af salgsprisen. Hvis lejer selv står for afhentning og returnering refunderes alle ubrudte gasflasker til fuld pris.
 • Ved overskridelse af returneringsdatoen, forbeholder vi os ret til at fakturere for ekstra leje.
 • TommyTelt kan opkræve 50% af det oprindelige fakturabeløb ved Beløbet vil ikke blive refunderet ved afbestilling.
 • Tvistigheder vil altid afgøres i Aalborg Retskreds.

2.1  Jukeboks:

 • En jukeboks kræver en konstant strøm (220 volt med jord – 7 ).
 • En klassisk jukeboks må ikke flyttes efter opsætning, da cd´erne herved kan flytte
 • Det anbefales ikke at slukke en jukeboks under brug eks. ved festlige indslag, da det kan taget langt tid at starte en jukeboks op igen. Det anbefales i stedet for, at der blot skrues helt ned for volumen.

2.2  Karaoke anlæg:

 • Der må ikke stilles drikkevarer på karaokeanlægget.
 • Det anbefales ikke at gå foran højtalerne med mikrofonen, da der herved kan forekomme
 • Ved anlæg med cd´er, skal cd´erne altid sættes tilbage i de tilhørende hylster med det samme efter
 • Der må ikke ændres på indstillingerne på et karaokeanlæg.

2.3  Fadølsanlæg:

 • Et fadølsanlæg kræver meget strøm (220 volt med jord – 8 ), da dette anlæg består af en “lynkøler”.
 • Efter brug rengøres anlægget med en fugtig
 • Uåbnede fustager tages retur. Hvis TommyTelt står for levering og afhentning, refunderes 1 fustageaf hver slags til fuld pris, resten vil blive refunderet med 80% af salgsprisen. Hvis lejer selv står for afhentning og returnering refunderes alle ubrudte fustager til fuld pris.
 • Der er kun returret på Hancock Pilsner og Black Lager.
 • Ved køb af fadøl uden anlæg tages der 100 i pant pr. fustage. Dette vil fremgå af ordrebekræftelsen.

2.4 Isbar:

 • Når isbaren ikke benyttes, skal skydelågerne sættes på, for at holde på
 • Efter brug rengøres isbaren med en fugtig Husk at TommyTelt skal have isskeen med retur!

2.5  Slush ice:

 • Sneglen skal altid køre rundt. Hvis sneglen slukkes, vil der dannes isklumper og ved start af snegl igen, vil disse ødelægge motor og
 • Må ikke fryse døgnet rundt, sættes på “Chill” om
 • Når slush ice saften når minimum, fyldes der helt op til max eller
 • Skylles efter brug igennem med koldt

2.6  Frituregryde:

 • Frituregryden må ikke benyttes i teltet uden foregående
 • Det er lejers ansvar, at den benyttede olie er egnet til
 • Frituregryden bliver varm, og skal omgås med forsigtighed
 • Frituregryden skal sættes til et anlæg med 2×16 amperes
 • Det anbefales at man bruger optøede pommes frites, da varmelegemerne kan gå
 • Frituregryden skal tømmes og gøres ren efter brug, ellers kan kunden pålægges et gebyr for rengøring.

2.7  Service:

 • Alt porcelæn/bestik/glas skylles af efter brug, og TommyTelt sørger for
 • Glassene må IKKE vaskes op af lejer.
 • Glas sættes tilbage i de kurve de blev leveret Hvis glassene ikke er sorteret korrekt i deres respektive kurv, vil kunden blive pålagt et gebyr. Sørg altid for at sætte glassene med bunden opad. Sæt glaskasserne på de bundplader som er leveret med, så evt. spild ikke ødelægger gulvet.
 • Tallerkener og lignende skylles og lægges i de kasser de blev leveret i, men sørg for ikke at fylde kasserne mere end til ca. 1 cm under
 • Bestik skyldes og sorteres op og lægges i de bakker de blev leveret
 • Duge rystes og leveres tilbage i den medfulgte

2.8  Telte

 • Ved opsætning af telte skal vi kunne parkere med lastbil i 2-3 timer ved aflæsning/pålæsning. Kan dette ikke lade sig gøre vil ekstra timeforbrug blive
 • Der skal være kørefast vej og fri for træer/grene til opstillingsstedet (bredde 3 m. – højde 3,5 ).
 • Pladsen hvor teltet skal stå, skal være ryddet inden TommyTelt ankommer.
 • Ved bestilling af telt er opstilling/nedtagning fra TommyTelt Prisen på dette afhænger af teltets størrelse.
 • Vi opstiller kun telte på fast underlag, og teltet skal kunne fastgøres med pløkker. Kan dette ikke lade sig gøre f.eks. pga. beton/asfalt, kan TommyTelt sørge for betonankre af mindst 500 kg. pr. stk. Antallet vil variere alt efter teltets størrelsen. Dette vil blive faktureret
 • Telt og gulv vil blive opstillet efter terræn. TommyTelt påtager sig ikke ansvar for ujævnt terræn. Der skal min. være 20 cm. fri plads rundt op teltet til opsætning og
 • Det er kundens ansvar at indhente de tilladelser, der skal bruges i forbindelse med opsætning af telte ved arrangementer på over 150
 • Brand og sikkerhedsudstyr til telte til over 150 personer, udlånes gratis.
 • TommyTelt kan være behjælpelig med tilladelser.
 • Som udgangspunkt er sidehøjden på teltene er 220 cm og kiphøjden varierer efter teltets størrelse.
 • Normalt leveres et telt med halvdelen af siderne med vinduer og den anden halvdel uden. Ønskes anden fordeling bedes dette meddelt ved
 • Opsætning og nedtagning af lys sørger kunden selv
 • Der må ikke, uden tilladelse, grilles eller tilberedes osende mad i teltene og der må ikke anvendes fakler, olielamper og terrassevarmere i teltene eller i dets nærhed, da dette ødelægger teltdugen. Dog må stearinlys og gasovne gerne
 • Der må ikke klæbes eller opsættes skilte mm. med tape, lim eller lign. på teltdug eller Evt. rengøring foretages på timeløn.
 • Alle telte opstilles og nedtages af TommyTelt indenfor normal arbejdstid på hverdage.
 • Ved foreningsarrangementer, kan der laves særaftaler mht. opsætning/nedtagning og tidspunkter.

2.9  Toiletvogne:

 • Toiletvogne tømmes og rengøres af TommyTelt.
 • Der skal være kørefast vej og fri for træer/grene på opstillingsstedet
 • TommyTelt kan være behjælpelig med at opsætte toiletvognen mod et opsætningsgebyr. Ønsker kunden selv at opsætte vognen vil chaufføren være behjælpelig med instruktioner – ellers forefindes instruktioner ved

2.10  Borde og stole:

 • Kun klapstole og de hvide plasticstole må anvendes på ikke-fast underlag f.eks. på græs. Andre stole end disse vil blive ødelagt ved, at stå på dette
 • Borde og stole skal altid stå i tørvejr og skal rengøres efter brug. Er dette ikke gjort, vil kunden blive pålagt et rengøringsgebyr.
 • Stole der skal transporteres, skal stå oprejst for at undgå skæve ben og beskidte sæder / ryglæn. Sker dette ikke, vil kunden blive pålagt et rengøringsgebyr, eller erstatning for skæve ben.

2.11  Andre elektriske apparater:

 • Ændringer må under ingen omstændigheder foretages. Dette medfører erstatningspligt til nypris. Alle omkostninger i forbindelse med reparation betales af lejer, herunder udgifter til reservedele, mandetimer, transport og eventuelt

3.  Levering/afhentning:

 • Ved afhentning står man selv for aflæsning og pålæsning – skal vi læsse af og på, så koster det 200kr.
 • Hvis der aftales levering / afhentning, pålægges der lejer et gebyr
 • Telte, store hoppeborge, fadølsbarer, jukebokse og karaoke udlejes kun inkl. levering/afhentning.
 • Levering af lejet udstyr fra TommyTelt, sker på det sted, der blev aftalt ved bestillingen.
 • Leveringen anses for sket, når kunden har fået det lejede udstyr udleveret.
 • Levering finder sted i stueplan, i carport/garage eller lignende og skal ligeledes stilles tilbage her til afhentning.
 • Lejer kan pålægges ekstra leveringsomkostninger ved etagelæsning, ekstra lange bæreveje eller lignende.
 • Som udgangspunkt vil levering / afhentning finde sted 1-2 dage før brugsdatoen.

4.  Erstatningsansvar:

 • TommyTelt har etableret en All Risk Forsikring på det lejede udstyr.
 • Lejer har erstatningsansvaret for alle skader, forårsaget af lejer.
 • Det vil sige, at det lejede udstyr skal tilbageleveres i samme stand, som det er
 • Mangler og skader erstattes til nypris.
 • Alle omkostninger i forbindelse med reparation afholdes af lejer, herunder udgifter til reservedele, mandetimer, transport og eventuelt

5.  Afbestillinger:

 • Ønsker du at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling, kan det ske ved at sende en skriftlig afbestilling til TommyTelt mærket ”Afbestilling”. Bemærk at bestillingstidspunkt, navn og adresse samt ordrenummer skal fremgå af
 • Indbetalt depositum refunderes
 • Er hele ordren betalt tilbagebetales 50% af fakturabeløbet ved afbestilling ind til 30 dage i forvejen.
 • Ved senere afbestilling betales fuld leje, da materiellet ikke kan udlejes til anden

6.  Betaling:

 • Der sendes en faktura til kunden, som skal betales umiddelbart efter modtagelse via en bankoverførsel.
 • Korrekt fakturanavn og adresse oplyses inden fakturering, ændringer efter fakturering debiteres med 300,00 kr. pr. ændring.
 • Kontooplysninger fremgår af fakturaen.
 • Rykkergebyret er 100,00 kr., samt 2% i renter pr. påbegyndt måned.

7.  Reklamationsret:

Det er kundens ansvar at tjekke en ordre for fejl/mangler, og findes der fejl/mangler ved en ordre meddeles dette TommyTelt inden ibrugtagelsen, og TommyTelt vil udbedre fejlen/manglen. Meddeles reklamationen først efter brug, frafalder reklamationsretten.

8.  Er du i tvivl:

 • Ved tvivlsspørgsmål bedes du kontakte TommyTelt på telefon +45 70 22 83 88.

9.  Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende:

 • Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikation.
  • Der er ingen fortrydelsesret for
  • Der påløber renter fra forfaldsdatoen med 2% pr. påbegyndt måned.

NB! Ovenstående betingelser er gældende alle udlejninger gennem TommyTelt, Nobody, Cimbrer Serviceudlejning og Aalborg Serviceudlejning.