Leverings- og lejebetingelser for TommyTelt A/S.

Nedenstående leverings- og lejebetingelser gælder for alle leverancer og ordre fra TommyTelt A/S, i forbindelse med udlejning af telte, jukebokse, karaoke, service m.v. Ved leje hos TommyTelt A/S fremsendes ordrebekræftelse med alle relevante kundeoplysninger, samt oplysninger om produkter, lejedato, leveringssted, returdato, mv

1.  Priser:

 • Alle priser er inkl. 25 % moms og i danske kroner, hvor intet andet nævnes.
 • Alle ordre med service, telte og gulv tillægges 49,00 kr. i miljøgebyr, til vask.
 • Gebyr ved fakturering via EAN er 100,00 kr.
 • Priserne er kun gældende inden for Danmarks grænser, eksklusive Færøerne og Grønland.
 • Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende lejepris.
 • Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer, samt trykfejl.

2.  Generelle lejebetingelser:

 • Lejer har pligt til at tjekke leverancen for fejl og mangler, samt afprøve evt. elektriske apparater, ved leveringen, eller straks efter afhentning.
 • Ved fejl eller mangler kontaktes TommyTelt A/S på vagttelefon 70228388.
 • Reklamationer efter brugsdato godtages ikke.
 • Alle varer skal returneres i den emballage de er leveret i.
 • Hoppeborge leveres på paller, og skal returneres pakket sammen på paller. Går hoppeborgen ud over pallen ved returnering, forbeholder vi os ret til at pakke hoppeborgen om på timeløn for lejers regning.
 • Afhenter TommyTelt A/S varer på paller, skal disse stå på kørefast underlag.
 • Der er ikke indgået en bindende lejeaftale med TommyTelt A/S, før kunden har modtaget
  en ordrebekræftelse fra TommyTelt A/S.
 • Er andet ikke aftalt, gælder lejeperioden kun brug én gang. Hvis der er behov for yderligere anvendelse af det lejede, afgives tilbud.
 • De lejede ting må ikke udlejes / udlånes til 3.part.
 • Det er ikke tilladt at bruge tape, lim eller lign. på hoppeborge eller telte. Afrensning vil ske på timeløn for lejers regning.
 • Kunden har ansvaret for det lejede i hele lejeperioden og leverer altid de lejede produkter tilbage i samme stand som de modtages. Behandl derfor altid de lejede produkter, som var det dine egne.
 • Udlån til tredjepart er ikke tilladt.
 • Ændringer i bestillinger skal ske senest 30 dage før brugsdato, hvis det er en reducering. Ellers er fristen 14 dage inden brugsdatoen
 • Levering og afhentning er i stueetage. Levering og afhentning andre steder, skal aftales skriftligt, og TommyTelt A/S forbeholder sig ret til at kræve ekstra betaling for det.
 • Ved bestilling skal TommyTelt A/S altid gøres bekendt med vanskelige leveringsforhold så som: trapper, lang gåafstand fra bil, træer mv. TommyTelt A/S skal også have besked, hvis vejen er uegnet til lastbil. En lastbil måler 3 m. i bredden, og 4 m. i højden. Er man som lejer i tvivl, så kontakt TommyTelt A/S.
 • Afhentning af varer skal ske i lukket trailer, bil eller varevogn. Vi forbeholder os ret til at afvise åbne eller beskidte trailere. Dog må hoppeborge, og gulv fragtes på åbne trailere.
 • Ved afhentning af materiel på vores lager, skal al materiel være forsvarligt fastspændt i traileren.
 • Uåbnede gasflasker tages retur. Hvis TommyTelt A/S står for levering og afhentning, refunderes 1 gasflaske til fuld pris, resten vil blive refunderet med 80% af salgsprisen. Hvis lejer selv står for afhentning og returnering refunderes alle ubrudte gasflasker til fuld pris.
 • Ved overskridelse af returneringsdatoen, forbeholder vi os ret til at fakturere for ekstra leje.
 • TommyTelt A/S kan opkræve 50% af det oprindelige fakturabeløb ved bestilling. Beløbet vil ikke blive refunderet ved afbestilling. Restbeløbet betales senest 7 dage før brugsdatoen, såfremt det fulde beløb ikke er betalt inden de 7 dage, vil leveringen ikke ske i henhold til aftalen.
 • Tvister i det indbyrdes forhold skal afgøres i Aalborg Retskreds (Værneting).

2.1  Jukeboks:

 • En jukeboks kræver en konstant strøm (220 volt med jord – 7 ).
 • En klassisk jukeboks må ikke flyttes efter opsætning, da cd´erne herved kan flytte sig.
 • Det anbefales ikke at slukke en jukeboks under brug eks. ved festlige indslag, da det kan taget langt tid at starte en jukeboks op igen. Det anbefales i stedet for, at der blot skrues helt ned for volumen.

2.2  Karaoke anlæg:

 • Der må ikke stilles drikkevarer på karaokeanlægget.
 • Det anbefales ikke at gå foran højtalerne med mikrofonen, da der herved kan forekomme hyletone.
 • Ved anlæg med cd´er, skal cd´erne altid sættes tilbage i de tilhørende hylster med det samme efter brug.
 • Der må ikke ændres på indstillingerne på et karaokeanlæg.

2.3  Fadølsanlæg:

 • Et fadølsanlæg kræver meget strøm (220 volt med jord – 8 ), da anlægget består af en “lynkøler”.
 • Efter brug rengøres anlægget med en fugtig klud.
 • Uåbnede fustager tages retur. Hvis TommyTelt står for levering og afhentning, refunderes 1 fustage af hver slags til fuld pris, resten vil blive refunderet med 80% af salgsprisen. Hvis lejer selv står for afhentning og returnering refunderes alle ubrudte fustager til fuld pris.
 • Der er kun returret på Hancock Pilsner og Black Lager.
 • Ved køb af fadøl uden anlæg tages der 100 i pant pr. fustage. Dette vil fremgå af ordrebekræftelsen. Panten refunderes ved returnering af fustager.

2.4 Isbar:

 • Når isbaren ikke benyttes, skal skydelågerne sættes på, for at holde på kulden.
 • Efter brug rengøres isbaren med en fugtig klud. Husk at TommyTelt skal have isskeen med retur!

2.5  Slush ice:

 • Sneglen skal altid køre rundt. Hvis sneglen slukkes, vil der dannes isklumper og ved start af snegl igen, vil disse ødelægge motor og snegl.
 • Må ikke fryse døgnet rundt, sættes på “Chill” om natten.
 • Når slush ice saften når minimum, fyldes der helt op til max eller slukkes.
 • Skylles igennem med koldt vand efter brug.

2.6  Frituregryde:

 • Frituregryden må ikke benyttes i teltet uden foregående aftale.
 • Det er lejers ansvar, at den benyttede olie er egnet til friturestegning.
 • Frituregryden bliver varm, og skal omgås med forsigtighed.
 • Frituregryden skal sættes til et anlæg med 2×16 amperes sikringer.
 • Det anbefales at man bruger optøede pommes frites, da varmelegemerne kan gå til.
 • Frituregryden skal tømmes og gøres ren efter brug, ellers kan kunden pålægges et gebyr for rengøring.

2.7  Service:

 • Alt porcelæn og bestik skal skylles af efter brug, og TommyTelt sørger for opvasken.
 • Glassene må IKKE vaskes op af lejer.
 • Glas sættes tilbage i de kurve de blev leveret i. Hvis glassene ikke er sorteret korrekt i deres respektive kurv, vil kunden blive pålagt et gebyr. Sørg altid for at sætte glassene med bunden opad. Sæt glaskasserne på de bundplader som de er leveret med, så evt. spild ikke ødelægger gulvet.
 • Tallerkener og lignende skylles og lægges i de kasser de blev leveret i, men sørg for ikke at fylde kasserne mere end til ca. 1 cm under kanten.
 • Bestik skyldes og sorteres op og lægges i de bakker de blev leveret i.
 • Duge rystes og leveres tilbage i den medfulgte pose.

2.8  Telte

 • Ved opsætning af telte skal vi kunne parkere med lastbil i 2-3 timer ved aflæsning/pålæsning. Kan dette ikke lade sig gøre vil ekstra timeforbrug blive faktureret.
 • Der skal være kørefast vej og fri for træer/grene til opstillingsstedet (bredde 3 m. – højde 4 m.).
 • Pladsen hvor teltet skal stå, skal være ryddet inden TommyTelt A/S ankommer.
 • Ved bestilling af telt er opstilling/nedtagning fra TommyTelt A/S obligatorisk. Prisen på dette afhænger af teltets størrelse.
 • Vi opstiller kun telte på fast underlag, og teltet skal kunne fastgøres med pløkker. Kan dette ikke lade sig gøre f.eks. pga. beton/asfalt, kan TommyTelt A/S sørge for betonankre af mindst 500 kg. pr. stk. Antallet vil variere alt efter teltets størrelsen. Dette vil blive faktureret lejer.
 • Telt og gulv vil blive opstillet efter terræn. TommyTelt A/S påtager sig ikke ansvar for ujævnt terræn. Der skal min. være 20 cm. fri plads rundt op teltet til opsætning og nedtagning.
 • Det er kundens ansvar at indhente de tilladelser, der skal bruges i forbindelse med opsætning af telte ved arrangementer på over 150 personer.
 • Brand og sikkerhedsudstyr til telte til over 150 personer, udlånes gratis.
 • TommyTelt A/S kan være behjælpelig med tilladelser.
 • Som udgangspunkt er sidehøjden på teltene 220 cm og kiphøjden varierer efter teltets størrelse
 • Normalt leveres et telt med halvdelen af siderne med vinduer og den anden halvdel uden. Ønskes anden fordeling bedes dette meddelt ved bestilling.
 • Opsætning og nedtagning af lys sørger kunden selv for.
 • Der må ikke, uden tilladelse, grilles eller tilberedes osende mad i teltene og der må ikke anvendes fakler, olielamper og terrassevarmere i teltene eller i dets nærhed, da dette ødelægger teltdugen. Dog må stearinlys og gasovne gerne bruges.
 • Der må ikke klæbes eller opsættes skilte mm. med tape, lim eller lign. på teltdug eller aluprofiler. Evt. rengøring foretages på timeløn for lejers regning.
 • Alle telte opstilles og nedtages, som udgangspunkt, af TommyTelt A/S indenfor normal arbejdstid på hverdage
 • Ved foreningsarrangementer, kan der laves særaftaler mht. opsætning/nedtagning og tidspunkter

2.9  Toiletvogne:

 • Toiletvogne tømmes og rengøres af TommyTelt A/S.
 • Der skal være kørefast vej og fri for træer/grene på opstillingsstedet.
 • TommyTelt kan være behjælpelig med at opsætte toiletvognen mod et opsætningsgebyr. Ønsker kunden selv at opsætte vognen vil chaufføren være behjælpelig med instruktioner – ellers forefindes instruktioner ved elstikket.

2.10  Borde og stole:

 • Kun klapstole og de hvide cafestole må anvendes på ikke-fast underlag f.eks. på græs og grus/sand. Andre stole end disse vil blive ødelagt ved, at stå på dette underlag.
 • Borde og stole skal altid stå i tørvejr og skal rengøres efter brug. Er dette ikke gjort, vil kunden blive pålagt et rengøringsgebyr.
 • Stole der skal transporteres, skal stå oprejst for at undgå skæve ben og beskidte sæder / ryglæn. Sker dette ikke, vil kunden blive pålagt et rengøringsgebyr, eller erstatning for skæve ben.

2.11  Andre elektriske apparater:

 • Ændringer må under ingen omstændigheder foretages. Dette medfører erstatningspligt til nypris. Alle omkostninger i forbindelse med reparation betales af lejer, herunder udgifter til reservedele, mandetimer, transport og eventuelt driftstab.

3.  Levering/afhentning:

 • Hvis der aftales levering / afhentning, pålægges der lejer et leveringsgebyr.
 • Telte, store hoppeborge, fadølsbarer, jukebokse og karaoke udlejes kun inkl. levering/afhentning.
 • Levering af lejet udstyr fra TommyTelt A/S, sker på det sted, der blev aftalt ved bestillingen.
 • Leveringen anses for sket, når kunden har fået det lejede udstyr udleveret.
 • Levering finder sted i stueplan, i carport/garage eller lignende og skal ligeledes stilles tilbage her til afhentning.
 • Lejer kan pålægges ekstra leveringsomkostninger ved etagelæsning, ekstra lange bæreveje eller lignende.
 • Som udgangspunkt vil levering / afhentning finde sted 1-2 dage før brugsdatoen.
 • Afhenter kunden selv hos TommyTelt A/S, skal lejer selv læsse/pakke bil/trailer, både ved afhentning og returnering.
 • Stole skal stå op under transporten, for at undgå skæve ben.
 • Transporteres det lejede udstyr på åbent lad eller trailer, skal udstyret dækkes ned/pakkes under transporten.
 • TommyTelt A/S forbeholder sig ret til at afvise beskidte biler og trailere.

4.  Erstatningsansvar:

 • TommyTelt A/S har etableret en All Risk Forsikring på det lejede udstyr. Lejer har erstatningsansvar for alle skader direkte forårsaget at lejer og lejers brug. TommyTelt A/S har ingen erstatningsansvar overfor personskader der er en følge af lejer eller lejers gæsters brug af det lejede udstyr.
 • Lejer har erstatningsansvaret for alle skader, forårsaget af lejer og for uretmæssig brug i forhold til brugsanvisninger.
 • Det vil sige, at det lejede udstyr skal tilbageleveres i samme stand, som det er modtaget.
 • Mangler og skader erstattes til nypris.
 • Alle omkostninger i forbindelse med reparation afholdes af lejer, herunder udgifter til reservedele, mandetimer, transport og eventuelt driftstab.

5.  Afbestillinger:

 • Lejer kan afbestille standardvarer uden beregning indtil 30 dage før brugsdatoen. Standardvarer er de varer der ikke er omfattet af specialvarer.
 • Afbestillingsfristen af specialvarer uden beregning er 6 mdr. før brugsdatoen, ellers opkræves 80% af lejen. Ved afbestilling indenfor 7 dage før brugsdatoen, vil hele fakturabeløbet bliver opkrævet.
 • Specialvarer er:
  – Innerline til telte.
  – Guld bestik.
  – Guld lysestager.
  – Guld dækketallerken.
  – Krystalglas.
  – Hoppeborge til 2.000,00 kr.. og derover. 

 • Ønsker du at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling, skal det ske ved at sende en skriftlig afbestilling til TommyTelt A/S på e-mailadressen: kontakt@tommytelt.dk. TommyTelt A/S fremsender derefter en bekræftelse på afbestillingen samt evt. faktura, hvis afbestillingsfristerne er overskredet. Bemærk at bestillingstidspunkt, navn og adresse samt ordrenummer skal fremgå af afbestillingen.
 • Ved afbestilling af standard varer under 30 dage før brugsdatoen, betales 50% af fakturabeløbet. Ved afbestilling indenfor 7 dage før brugsdatoen, vil hele fakturabeløbet bliver opkrævet.

6.  Betaling:

 • Privatkunder, der skal have varer leveret, faktureres ca. 14 dage før brugsdatoen, og denne faktura skal betales senest 7 dage før brugsdatoen. Det samme gælder for kunder der selv afhenter varer i Aarhus afdelingen.
 • Privatkunder der selv afhenter varer i Nørresundby afdelingen betaler ved afhentning.
 • Betalingen skal ske via bankoverførsel eller via MobilePay.
 • Kontooplysninger fremgår af fakturaen.
 • Korrekt fakturanavn og adresse oplyses inden fakturering, ændringer efter fakturering debiteres med 300,00 kr. pr. ændring.
 • Rykkergebyret er 100,00 kr., samt 2% i renter pr. påbegyndt måned.

7.  Reklamationsret:

 • Det er kundens ansvar at tjekke en ordre for fejl/mangler, og findes der fejl/mangler ved en ordre meddeles dette TommyTelt A/S inden ibrugtagelsen, og TommyTelt A/S vil udbedre fejlen/manglen. Meddeles reklamationen først efter brug, frafalder reklamationsretten.

8.  Er du i tvivl:

 • Ved tvivlsspørgsmål bedes du kontakte TommyTelt A/S på telefon +45 70 22 83 88.

9.  Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende:

 • Som udgangspunkt faktureres erhvervskunder efter brugsdatoen.
 • TommyTelt A/S forbeholder sig ret til at opkræve depositum eller forudbetaling i visse tilfælde.
 • Der påløber renter fra forfaldsdatoen med 2% pr. påbegyndt måned.

NB! Ovenstående betingelser er gældende alle udlejninger gennem TommyTelt A/S.