TommyTelts handlingsplan for en bæredygtig forretning

– Her er vores 2025-mål:

1. Reduktion af dieselforbrug til transport samt CO2 udledningen herfra

  • Vi reducerer vores udledning af CO2e fra diesel med 16% i forhold til udledningen i 2020 – svarende til en samlet reduktion på 10 ton CO2e.
  • Vi udskifter til mere miljøvenlige transportmidler

2. Reduktion af engangsemballage og -service samt fokus på PVC og andre plastprodukter

  • Vi minimerer brugen af engangsemballage og engangsservice.
  • Vi får et overblik over hvilke typer plastik vores produkter består af, og hvor meget vi har af hver type.

3. Reduktion af affaldsmængder og øget sortering

  • Vi reducerer vores samlede affaldsmængde med 20% i forhold til 2020 – svarende til 0,4 ton.
  • Vi øger genanvendelsesprocenten fra 13% i 2020 til 50% i 2025 – svarende til 0,5 ton mere affald sendt til genanvendelse.

4. Reduktion af forbrug og udledning fra LPG-gas, energi og vand

  • Vi reducerer vores udledning fra LPG-gas med 50% – svarende til 0,6 ton CO2e.
  • Vi reducerer vores udledning fra el og varme med 67% – svarende til 7 ton CO2e.
  • Vi får overblik over vores vandforbrug og reducerer det med 20% bl.a. ved brug af regnvand til vask af gulvplader, der udlejes.

5. Dokumentation, rapportering og positionering

  • Vi dokumenterer vores aftryk gennem opdateret miljøkortlægning og klimaregnskab – og udgiver årligt en bæredygtighedsrapport med nøgletal og mål for reduktion af vores aftryk.

Vi allesammen har jo forpligtigelse over for klima og miljø. Vi vil gerne gå forrest og vise, at vi også kan det her (bæredygtighed) inden for vores branche
– 𝗧𝗼𝗺𝗺𝘆 𝗧𝗲𝗹𝘁

Hos TommyTelt ønsker vi at være en bæredygtig forretning. Derfor er vi meget stolte af at kunne præsentere og offentliggøre vores 2025-mål.