Vi udlejede telte til Aalborg havn og danmarks indsamling 2019

Tommy Telt udlejer telte, og det nød Danmarks Indsamling godt af, da vi leverede alle telte i 2019.