Her ses en Hoppeborg paw patrol bane i blå, rød og gul.