Leverings- og lejebetingelser for TommyTelt

Nedenstående leverings- og lejebetingelser gælder for alle leverancer fra TommyTelt (samt fra Nobody og TommyTelt Hobro) i forbindelse med udlejning af telte, jukebokse, karaoke, service m.v. Ved leje på hjemmesiden fremsendes først en bestillingsbekræftelse, og senere en ordrebekræftelse med alle relevante kundeoplysninger samt oplysninger om produkt, lejedato, leveringsted mv. Husk altid at læse ordrebekræftelsen igennem for fejl og mangler. Der er ikke indgået en aftale før kunden har modtaget en ordrebekræftelse.

 

1. Priser

 • Alle priser er inkl. 25 % moms og i danske kroner, hvor intet andet nævnes.
 • Priserne er kun gældende inden for Danmarks grænser, eksklusive Færøerne og Grønland.
 • Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende lejepris.
 • Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer, samt trykfejl.

 

2. Leje generelt

 • Der er ikke indgået en bindende lejeaftale med TommyTelt, før kunden har modtaget en ordrebekræftelse fra TommyTelt.
 • Er andet ikke aftalt gælder lejeperioden kun brug én gang. Hvis der er behov for yderligere anvendelse af det lejede, afgives tilbud.
 • Kunden har ansvaret for det lejede i hele lejeperioden og leverer altid de lejede produkter tilbage i samme stand som de modtages. Behandl derfor altid de lejede produkter, som var det dine egne.
 • Udlån til tredjepart er ikke tilladt.
 • Ændringer i bestillinger skal foregå senest 10 dage før brugsdato. I konfirmationssæsonen skal ændringer meldes 30 dage i forvejen.
 • Ved bestilling af konfirmationer/bryllupper skal der ved bestillingen forudbetales 50% af det samlet beløb.
 • TommyTelt skal altid gøres bekendt med vanskelige leveringsforhold så som: trapper, lang gåafstand fra bil, træer mv. TommyTelt skal også have besked, hvis vejen er uegnet til lastbil.
 • Ved afhentning af materiel på vores lager, skal al materiel være forsvarligt fastspændt i traileren.
 • TommyTelt kan opkræve 50% af det oprindelige fakturabeløb ved bestilling. Beløbet vil ikke blive refunderet ved afbestilling.

 

2.1 Jukeboks

 • En jukeboks kræver en konstant strøm (220 volt med jord – 7 amp.).
 • En klassisk jukeboks må ikke flyttes efter opsætning, da cd´erne herved kan flytter sig.
 • Det anbefales ikke at slukke en jukeboks under brug f.eks. ved festlige indslag, da det kan taget langt tid at starte en jukeboks op igen. Det anbefales i stedet for, at der blot skrues helt ned for volumen.

 

2.2 Karaoke anlæg

 • Der må ikke stilles drikkevarer på karaokeanlægget.
 • Det anbefales ikke at gå foran højtalerne med mikrofonen, da der herved kan forekommer hyletone.
 • Ved anlæg med cd´er, skal cd´erne altid sættes tilbage i de tilhørende hylster med det samme efter brug.
 • Der må ikke ændres på indstillingerne på et karaokeanlæg.

 

2.3 Fadølsanlæg

 • Et fadølsanlæg kræver meget strøm (220 volt med jord – 8 amp.), da dette anlæg består af en “lynkøler”.
 • Efter brug rengøres anlægget med en fugtig klud.
 • Ved returnering af uåbnede fustager tages de 2 retur uden beregning – derefter er prisen 100 kr. pr. fustage.
 • Ved køb af fadøl uden anlæg tages der 100 kr. i pant pr. fustage. Dette vil fremgå af ordrebekræftelsen.

 

2.4 Softicemaskine

 • En softicemaskine kræver meget strøm (220 volt med jord – 8 amp.), da dette anlæg består af en ”lynkøler”.
 • En softicemaskine fungere bedst, hvis den ikke bliver tilsluttet en strømkilde samme som andre strømkrævende apparater.
 • Efter brug skal anlægget tømmes for softice mix og skylles igennem med varmt vand. Er dette ikke gjort, vil kunden blive pålagt et rengøringsgebyr.
 • Uåbnede softicemix tages retur uden beregning.

 

2.5 Isbar

 • Når isbaren ikke benyttes, skal skydelågerne sættes på, for at holde på kulden.
 • Efter brug rengøres isbaren med en fugtig klud.
 • Husk at Tommytelt skal have isskeen med retur!

 

2.6 Slush ice maskine

 • Sneglen skal altid køre rundt. Hvis sneglen slukkes, vil der dannes isklumper og ved start af snegl igen, vil disse ødelægge gearmotor og snegl.
 • Må ikke fryse døgnet rundt, sættes på “Chill” om natten.
 • Når slush ice saften når minimum, fyldes der helt op til max eller slukkes.
 • Skylles efter brug igennem med koldt vand.

 

2.7 Frituregryde

 • Frituregryden må ikke benyttes i vores telte uden foregående aftale
 • Det er lejers ansvar, at den benyttede olie er egnet til friturestegning
 • Frituregryden bliver varm, og skal omgås med forsigtighed
 • Frituregryden skal sættes til et anlæg med 2×16 amperes sikringer
 • Det anbefales at man bruger optøede pommes frites, da varmelegemerne kan gå til
 • Frituregryden skal tømmes og gøres ren efter brug, ellers kan kunden pålægges et gebyr for rengøring.

 

2.8 Service

 • Alt porcelæn/bestik/glas skylles af efter brug og Tommytelt sørger for opvasken.
 • Glas sættes tilbage i de kurve de blev leveret i. Hvis glassene ikke er sorteret korrekt i deres respektive kurv, vil kunden blive pålagt et gebyr. Sørg altid for at sætte glassene med bunden opad. Sæt glaskasserne på de bundplader som er leveret med, så evt. spild ikke ødelægger gulvet.
 • Tallerkener og lignende skylles og lægges i de kasser de blev leveret i, men sørg for ikke at fylde kasserne mere end til ca. 1 cm under kanten.
 • Bestik skyldes og sorteres op og lægges i de bakker de blev leveret i.
 • Duge rystes og leveres tilbage i den medfulgte pose.

 

2.9 Telte

 • Ved opsætning af telte skal vi kunne parkere med lastbil i 2-3 timer ved aflæsning/pålæsning. Kan dette ikke lade sig gøre vil ekstra timeforbrug blive faktureret.
 • Der skal være kørefast vej og fri for træer/grene til opstillingsstedet (bredde 3 m. – højde 3,5 m.).
 • Ved bestilling af telt er en opstilling/nedtagning med minimum 1 mand fra TommyTelt obligatorisk.
 • Vi opstiller kun telte på fast underlag, ikke på jord/sand og teltet skal kunne fastgøres med pløkker. Kan dette ikke lade sig gøre f.eks. pga. beton/asfalt, kan Tommytelt sørge for betonankre af mindst 300 kg. pr. hjørne af teltet. Dette vil blive faktureret lejer.
 • Telt og gulv vil blive opstillet efter terræn. Tommytelt påtager sig ikke ansvar for ujævnt terræn. Der skal min. være ½ meter fri plads rundt op teltet til opsætning og nedtagning.
 • Det er kundens ansvar at indhente de tilladelser, der skal bruges i forbindelse med opsætning af telte ved arrangementer på over 150 personer.
 • Sidehøjden på teltene er 220 cm og kiphøjden er 350 cm.
 • Normalt leveres et telt med halvdelen af siderne med vinduer og den anden halvdel uden. Ønskes anden fordeling bedes dette meddeles ved bestilling.
 • Opsætning og nedtagning af lys sørger kunden selv for.
 • Der må ikke uden tilladelse grilles eller tilberedes osende mad i teltene og der må ikke anvendes fakler, olielamper og terrassevarmere i teltene eller i dets nærhed, da dette ødelægger teltdugen. Dog må stearinlys og gasovne gerne bruges.
 • Der må ikke klæbes eller opsættes skilte med tape på teltdug eller aluprofiler.
 • Efter brug skylles gulvet og klistrede pletter vaskes væk med en børste. Bliver dette ikke gjort, vil rengøring pålægges lejer efter timeforbrug.
 • Hvor andet ikke er aftalt stiller kunden med 2-3 mand til at hjælpe med opsætning og nedtagning af telte. Hvis der er over 15 meters gåafstand mellem vores bil/lastbil og opsætningsstedet eller trange adgangsforhold, skal kunden stille med yderligere 1-2 mand til at hjælpe. Stiller kunden ikke med hjælpere, vil kunden blive faktureret et ekstra gebyr.

 

2.10 Toiletvogne

 • Toiletvogne skal tømmes og kummen rengøres efter brug. Bliver dette ikke gjort, vil lejer blive fakturereret et tømnings- og rengøringsgebyr.
 • Der skal være kørefast vej og fri for træer/grene på opstillingsstedet
 • TommyTelt kan være behjælpelig med at opsætte toiletvognen mod et opsætningsgebyr. Ønsker kunden selv at opsætte vognen vil chaufføren være behjælpelig med instruktioner – ellers forefindes instruktioner ved elstikket.

 

2.11 Borde og stole

 • Kun klapstole og de hvide plasticstole må anvendes på ikke-fast underlag f.eks. på græs. Andre stole end disse vil blive ødelagt ved, at stå på dette underlag.
 • Borde og stole skal altid stå i tørvejr og skal rengøres efter brug. Er dette ikke gjort, vil kunden blive pålagt et rengøringsgebyr.
 • Stole der afhentes/afhentes på en trailer skal stå oprejst. Sker dette ikke, vil kunden blive pålagt et rengøringsgebyr.
 • Polstrede stole og banquetstole skal afhentes og tilbageleveres i en lukket trailer uanset vejrforhold
 • Udstyret kan være ejet af Ikano Bank.

 

2.12 Andre elektriske apparater

 • Ændringer må under ingen omstændigheder foretages. Dette medfører erstatningspligt til nypris. Alle omkostninger i forbindelse med reparation betales af lejer, herunder udgifter til reservedele, mandetimer, transport og eventuelt driftstab.

 

3. Levering/afhentning

 • Hvis der aftales levering/afhentning pålægges der lejer et leveringsgebyr. Telte, store hoppeborge, fadølsbarer, store jukebokse og karaoke udlejes kun inkl. levering/afhentning.
 • Levering af lejet udstyr fra Tommytelt sker på det sted der blev aftalt ved bestillingen. Leveringen anses for sket, når kunden har fået det lejede udstyr udleveret.
 • Levering finder sted i stueplan, i carport/garage eller lignende og skal ligeledes stilles tilbage her til afhentning. Lejer kan pålægges ekstra leveringsomkostninger ved etagelæsning, ekstra lange bæreveje eller lignende.
 • Som udgangspunkt vil levering finde sted 1-2 dage før brugsdatoen.

4. Erstatningsansvar
Tommytelt har etableret en All Risk Forsikring på det lejede udstyr.

Som lejer bærer kunden erstatningsansvaret for alle skader på det lejede udstyr, der kan lægges dig til last. Det vil sige, at det lejede udstyr skal tilbageleveres i samme stand, som det er modtaget. Mangler og beskadigelser erstattes til nypris. Alle omkostninger i forbindelse med reparation betales af lejer, herunder udgifter til reservedele, mandetimer, transport og eventuelt driftstab.

 

5. Afbestillinger
Ønsker du at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling, kan det ske ved, at sende en skriftlig afbestilling til Tommytelt mærket ”Afbestilling”. Bemærk at bestillingstidspunkt, navn og adresse samt ordrenummer skal fremgå af afbestillingen. Indbetalt depositum refunderes ikke. Er hele ordren betalt tilbagebetales 50% af fakturabeløbet ved afbestilling ind til 30 dage i forvejen. Ved senere afbestilling betales fuld leje, materiellet ikke kan udlejes til anden side.

6. Betaling
Der sendes en faktura til kunden, som skal betales umiddelbart efter modtagelse via en bankoverførsel. Kontooplysninger vil fremgå af fakturaen.

7. Reklamationsret
Det er kundens ansvar at tjekke en ordre for fejl/mangler og findes der fejl/mangler ved en ordre meddeles dette TommyTelt inden ibrugtagelsen og TommyTelt vil udbedre fejlen/manglen. Meddeles reklamationen først efter brug, frafalder reklamationsretten.

Opstår der overensbestemmelse ved faktureringen bedste det meldes SENEST 4 dage efter faktura dato.

8. Er du i tvivl

Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål anbefaler Tommytelt, at du retter henvendelse til kontakt@tommytelt.dk eller på telefon +45 70 22 83 88.

9. Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende
Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikation.

 • Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende.
 • Der påløber renter fra forfaldsdatoen med 2% pr. påbegyndt måned.

 

NB! Samtlige betingelser er gældende for udlejning gennem TommyTelt, TommyTelt Hobro, og Nobody.